Lesing og skriving er enkelt å lære for de fleste, men for noen er det en større utfordring. Hvis en person sliter med dette til tross for at han eller hun har hatt en god lærer, kan det være et tegn på lese- og skrivevansker. Vi ønsker her å gi deg noe av det viktigste du trenger å vite om lese- og skrivevansker, og til slutt gi noen gode løsninger for personer med disse vanskene. 

Lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker oppdages tidlig i forbindelse med læring av bokstavlyd og bokstaver. Noen har store problemer med å lære bokstaver, bokstavlyder og med å skille dem fra hverandre. For noen er det vanskelig å lære alfabetet, og forstå hvordan bokstaver settes sammen for å danne ord. Dette er viktig kunnskap som personer med lese- og skrivevansker har problemer med å lære. 

Lese- og skrivevansker oppdages tidlig hos barn. Noen vanlige tegn på disse vanskene er: 

  • Sliter med å lese ord

  • Personen gjør ofte feil når de leser

  • Leser monotont og har vanskeligheter med å uttale ulike ord 

  • Gjetter på ulike bokstaver

  • Utviklingen i forbindelse med lesing og skriving går sakte eller stagnerer

Personer med lese- og skrivevansker har ofte lite glede av å lese, siden de ofte har problemer med å forstå hva de leser. De må ofte konsentrere seg om lesingen i seg selv, og har av den grunn problemer med å integrere informasjonen de leser. De må bruke mye energi og konsentrasjon på lesingen som ofte kan gi mye anstrengelse for personen med lese- og skrivevansker.

Gode løsninger for personer med lesevansker

Heldigvis begynner det å bli gode løsninger for personer med lesevansker. Det finnes produkter og hjelpeverktøy for personer som er ordblinde eller har lesevansker. Dette hjelpeverktøy som kan hjelpe med blant annet markering og fremheving av enkelte ord eller setninger under opplesing, skrivefeil og oppslag i ordbok. Les mer her.