Mange arbeidsoppgaver bør løses i team. Midlertidig kan det bli vanskelig å bli enige om hvilke valg som skal treffes. Et godt utgangspunkt er å tilrettelegge hver persons rolle i gruppen. Dernest bør man utvelge en teamleder. Om alle stemmer, vil man finne en rettferdig leder som majoriteten har tillit til.  

Pass på at det ikke utvikler seg undergrupper i teamet. Alle skal stå samlet og føle seg sett i samarbeidet. Til sist bør man inkludere hyggelige sammenkomster for temaet også.