Hjemmekontoret er en fleksibel løsning. Samtidig kan det by på utfordringer. Det kan skape distraksjoner og negative assosiasjoner med den frie hjemme sonen. Et godt tips er å jobbe i intervaller og belønne seg selv med flere pauser. Det gjør at dagene går fortere og man får mer gjort. 

Et annet tips er å jobbe sammen. Inviter kollegaer hjem til deg og utnytt arbeidstiden sammen. En partner er ofte en motiverende faktor for å holde arbeidsflyten gående.