Å legge til rette for en luftig og lys arbeidsplass handler ikke bare om at lokalene skal være innbydende og hyggelige, det handler også om både lovkrav og viktige faktorer som påvirker helsen til de ansatte. Det er ikke uten grunn at det finnes egne regler om temaet, og at Arbeidstilsynet også følger opp at virksomheter etterlever disse reglene.

Allmennbelysning og punktbelysning

Retningslinjene som gjelder belysning på arbeidsplassen, bruker begrepene allmennbelysning og punktbelysning. I andre sammenhenger er det vanlig å bruke generell belysning eller grunnbelysning, kombinert med funksjons- og arbeidslys, men det betyr altså omtrent det samme. Disse begrepene kan være greie å ha i bakhodet når du ser etter en lampe på for eksempel lampegiganten.no, og husk på at funksjon bør komme før form når det gjelder belysning. Uansett vil du finne en lampe som passer til interiøret, så det er greit å begynne med å finne belysning som oppfyller behovene.

Allmennbelysningen handler om en belysning som lyser opp både selve arbeidsfeltet og området rundt. Helst bør denne belysningen være så jevn som mulig, og Arbeidstilsynet anbefaler indirekte belysning. Legg merke til at mange armaturer på kontorer har indirekte lys som er rettet oppover mot et lyst tak. Fordelen med slike løsninger er at risikoen for refleksjoner reduseres.

Punktbelysning kommer i tillegg til allmennbelysningen, og gir ekstra fokus på et spesifikt område. Særlig i forbindelse med presisjonsarbeid er det viktig med punktbelysning. Hovedpoenget er å redusere risikoen for belastningsskader og eventuelle mer akutte skader og ulykker.

Dagslys og utsyn – utover kunstig lys

I tillegg til kravene til belysning, er det viktig å huske på at det faktisk stilles krav til både dagslys og såkalt «utsyn». Det betyr helt konkret at det som hovedregel alltid skal finnes vinduer i rom for varig opphold, som er et begrep som også benyttes i boligsammenheng. I et næringsbygg vil varig opphold tolkes som alle arbeidsrom og såkalte «publikumsrom». Det skal søkes spesifikt om unntak fra disse reglene, og eventuelle søknader må alltid begrunnes.

Arbeidstilsynet lister opp flere argumenter for hvorfor det er nødvendig med dagslys og utsyn på arbeidsplassen:

  • Dagslys gjør at vi føler oss opplagte, våkne og friske. Dessuten er utsyn nødvendig for å orientere seg i omgivelsene.
  • Dagslys fremmer også utvikling og vekst. Den biologiske klokka styrer ting som hormonsvingninger, døgnrytme og energibalanse.
  • Dessuten gir godt dagslys bedre søvnkvalitet.

Legg merke til at kravene spesifikt gjelder dagslys, og det er altså ikke tilstrekkelig med kunstig belysning. Grunnen er at lyset fra en vanlig lampe ikke vil kunne erstattet hele lysspekteret, og dessuten er lysstyrken fra selv den sterkeste lampe ikke sammenlignbar med sollys en fin sommerdag.

Oppsummert handler reglene for lys og belysning på arbeidsplassen om både forebygging av skader og tilrettelegging for et sunt liv både på arbeidsplassen og hjemme. Derfor er også oppfyllelse av disse kravene ikke bare et spørsmål om papirarbeid, men om helt konkrete tiltak for å legge til rette for en sunn og trygg arbeidsplass. Godt lys på arbeidsplassen høres enkelt ut, men det er et viktig tema.