En stor andel av norske arbeidstakere befinner seg innendørs hele arbeidsdagen, og det betyr at inneklima og luftkvalitet er viktig. Det gjelder selvfølgelig på kontoret, men også i alt større grad hjemme. Det er mange som har hjemmekontor, og da er det viktig å følge med på luftkvaliteten i boligen.

Bolig med balansert ventilasjon

Mange moderne boliger har såkalt balansert ventilasjon, som helt enkelt betyr at et ventilasjonssystem tar seg av både tilførsel av luft og balansert avtrekk fra for eksempel bad og kjøkken. Denne type system trenger begrenset vedlikehold, det er utskiftning av filter som er det aller viktigste. Det er mulig å kjøpe filtersett til Systemair SAVE VTR 300 og andre anlegg på nett. Det er viktig å legge merke til at et filter til Systemair VTR 300 ikke nødvendigvis passer til noen andre anlegg, pass derfor godt på å velge korrekt type filter.

I noen tilfeller kan det også være greit å rense selve rørsystemet, selv om jevnlig filterskift forebygger større ansamlinger av støv og rusk. Det finnes egne selskaper som kan ta seg av inspeksjon og service.

Fordeler og ulemper med hjemmekontor – fra et inneklimaperspektiv

Å jobbe hjemmefra kan være både positivt og negativt med tanke på inneklima:

  • De aller fleste boliger er minst like godt rengjort som et kontor, og støv og annen skitt skal ikke være noe utfordring.
  • Det vil på generelt grunnlag være enklere å tilpasse lufting, temperatur og lignende i en bolig med bare en person. Dessuten kan det være lettere å ta korte «luftepauser» hjemme.
  • Likevel er det ikke nødvendigvis like god kontroll over inneklimaet i en bolig som i et kontormiljø, noe som gir mer usikkerhet.
  • Ukjente faktorer, som ved oppbevart innendørs eller planter, er også faktorer som en arbeidsgiver må ta høyde for ved bruk av hjemmekontor.

Å faktisk ha et forhold til inneklima er uansett et viktig første skritt.