SENSUR-KONTORET

 

SENSURKONTORET

I mange media i dag ser vi at kommentarfeltene blir sensurert, eller moderert som sensuristene liker å kalle det. Slik vil vi ikke ha det her i landet.

Sensurkontoret vil gripe tak i dette.

SENSUR

Sensur er en del av mediakulturen i stater Norge ikke vil sammenligne seg med.

I Norge er det slik at politisk sensur blir gjennomført i kommuner hvor innbyggerne ikke får uttale seg før politikerne har ferdigbehandlet sakene og er enige om resultatet - kanskje også gjort vedtaket.

De aller fleste media i landet er svært venstreekstreme og tar bare med nyheter som støtter opp under ledelsens og de ansattes personlige politiske holdninger. Den samme tendensen gjør seg også gjeldende innen utdannelse og forskning.

Den mest synlige sensur finner vi i media med kommentarfelter. Hcis ikke kommentarene er i samsvar med medias egne politiske holdninger blir de fjernet. Slik kan vi ikke ha det.

SENSURISTER

 

 

EN OVERSIKT OVER NORSKE SENSURISTER FINNER DU HER

REVISJON

 

OBS! Disse sidene er under revisjon - derfor finner du litt latinsk tekst her og der. God fornøyelse!

 

Congue nullam sociosqu rutrum lacusar ullamcorper ligula lectus suscipit ipsum sodales vivamus metus a nullam.

Copyright © All Rights Reserved