REGNSKAPSKONTORET

 

 

 

REGNSKAPSKONTORET

 

Innvandringen er ikke bare et religiøst, kulturelt og kriminelt problem, den koster landet milliarder i kroner og ører. Nedenfor er nevnt noen eksempler.

************************************************************************************************************************************

 

UNE

 

Publisert 7. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

De fatter endelige vedtak om folk får asyl, familiegjenforening eller skal kastes ut av Norge. Men de det gjelder forstår ofte ikke bæret. Nå – i juni 2106 skal Utlendingsnemnda lære seg å skrive klart språk. Den statlige etaten, med ca. 300 jurister, saksbehandlere og rådgivere, samt rundt 300 nemndmedlemmer, gjennom en omfattende klarspråk-kampanje.

 

Brende, Børge

 

Publisert 24. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I mai 2106 var Brende på hemmelig Kabul-besøk, han åpner lommeboken og dobler den norske bistanden til Afghanistan. Etter å ha vært den mest prominente utenlandske gjesten på konferansen, møtte Brende representanter for FN med nyheten om at Norge dobler den humanitære støtten til Afghanistan. I 2016 vil Norge gi totalt 208 millioner kroner i humanitær støtte. - Afghanistan er et av verdens fattigste land. De er i en alvorlig situasjon, der det er store humanitære behov, sier Børge Brende på telefon fra Kabul. Pengene kommer i tillegg til den ordinære bistanden Norge gir Afghanistan, som beløper seg til flere hundre millioner kroner i året. - Representantene fra FN og hjelpeorganisasjoner jeg har møtt i dag, forteller om store behov og akutt mangel på mat, vann, dårlige sanitærforhold, og behov for husly, helsehjelp og andre akutte tiltak. Det er dette pengene skal gå til gjennom våre samarbeidspartnere, sier Brende.

Fra kommentarfeltet: Hva blir det neste fra denne "tåkefyrsten"? Man blir bare oppgitt av å bare se han "menge seg" med de "store gutta"! Er det virkelig slik at "tåkefyrster" får slike jobber? BB, du har ikke noe i DET landet å gjøre! Men du har sikkert med deg sjekkheftet du OG som øvrige/tidligere ministere har hatt på bekostning av norske skattebetalere. Med hvilken rett/ hjemmel har du til å drive med denne utdelingen? Et svik mot dine landsmenn! Og denne vanvittige pengeutdelinga av skattebetalernes penger vil stimulere strømmen av lykkejegere fra det landet til naivlandet Norge. Brende gjør dette med Ernas velsignelse, på samme måte som også Clinton-familien mottok penger fra denne tidligere Røde Kors-byråkraten

 

 

SOS-barnebyer

 

Publisert 22. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Å etablere familiehjem etter modell fra SOS-barnebyer kan bli en løsning Trondheim velger når de snart skal bosette 40 mindreårige enslige flyktningbarn under 15 år.

SOS-barnebyer fikk nylig tre millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett i 2016 for å komme i gang med prosjektet, og det er allerede etablert en pilot med familiehjem i Asker kommune.

SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa, sier Sissel Aarak, leder for Nasjonale program i SOS-barnebyer Norge i mai 2016

 

 

Fadderordninger

 

Publisert22. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Vadsø kommune fikk i 2016 over 450.000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som skal brukes til en fadderordning for flyktninger bosatt i Vadsø kommune. Dette er et samarbeid mellom kommunen, og Finnmark og Vadsø Røde Kors. – Vi ønsker en ordning hvor norske faddere kan bli kjent med flyktninger, og hjelpe dem med å bli bedre kjent med vadsøsamfunnet og hverdagssystemet. Det sier rådgiver i Vadsø kommune, Anita Wahl Nilsen.

 

 

Asylmottak på tomgang

 

Publisert 29. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Råde-mottaket koster staten 50 millioner året i april 2016. UDI vil unngå en ny kapasitetskrise dersom asylstrømmen igjen eksploderer. Prislappen er høy. Det koster UDI minst 50 millioner kroner i året å være operativ ved ankomstsenteret i Råde, hvor mat, vakthold og renhold er i kontinuerlig drift. – Det er en stor minimumskostnad, som vi per nå vurderer er nødvendig for å opprettholde god beredskap. Nå vil vi kunne håndtere opptil 200 personer daglig. I tillegg vil vi kunne oppbemanne på kort varsel. Det er bedre å investere i en viss beredskap nå enn å havne i den samme krisesituasjonen vi hadde i Oslo i fjor, sier Christian Wisløff, som leder UDIs enhet for ankomstsentre.

 

 

Bekjempelse av barnefattigdom

 

Publisert 24. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Også i Oppegård øker forskjellene i befolkningen i april 2106. Torsdag ble det klart at Høyre/Frp-regjeringen gir 164 millioner kroner for å bekjempe barnefattigdom. Dette er 23 millioner mer enn i fjor. Nesten 500 enkelttiltak får penger. Midlene skal dekke fritidsaktiviteter og ferie, slik at også barn i familier med dårlig råd får muligheten til å delta i aktiviteter. Oppegård er den follokommunen som får den største potten. Det er Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (Frp) glad for. Deres klare ambisjon er at Oppegård skal være en god kommune for alle å vokse opp i. Helsetjenesten og NAV får midler til ferieturer for flyktningfamilier i introduksjonsfasen. Det er snakk om to-tre-dagersturer til et leirsted, hvor Røde Kors og Kolbotn IL bidrar med frivillige og instruktører.

 

Redningsselskapet i utlandet

 

Publisert 24. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Redningsselskapet får i april 2106 ti millioner kroner til utstyr og opplæring av frivillige i søsterorganisasjonen Hellenic Rescue Team (HRT) i Hellas. Samtidig forlenger Regjeringen oppdraget til redningsskøyta «Peter Henry von Koss» i Middelhavet fram til jul. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug annonserte dette da hun besøkte mannskapet på redningsskøyta Peter Henry von Koss på Lesvos i Hellas tirsdag ettermiddag. Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet tar imot nyheten med jubel. – De frivillige i Hellas gjør en kjempeinnsats, men med svært få ressurser. Denne bevilgningen vil bidra til at å bygge opp en varig kapasitet i Hellas og med det styrke den lokale beredskapen på sjø, sier Lind. Redningsselskapet har tidligere mottatt tre millioner kroner fra Utenriksdepartementet til dette prosjektet. Pengene har blant annet gått til en redning-RIB som brukes av HRT på Kos, og til et omfattende opplæringsprogram for frivillige som hadde oppstart i høst.

 

Skattepenger til utlandet

 

Publisert i 16. april 2016

Oddbjørn Jonstad

 

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav sendte 6,8 milliarder kroner til mottakere i utlandet i 2015.

 

 

Flyktninger er viktigere enn sysselsetting

 

Publisert 28.november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

En halv milliard kroner som skulle brukes på vedlikehold i kommunene for å motvirke økonomiske nedgangstider, har i november 2015 blitt flyttet for blant annet å håndtere den økte asylanttilstrømmingen. Pengene var en del av en tiltakspakke på totalt 4 milliarder kroner som skulle gå til å få bukt med den stigende arbeidsledigheten. 300 av de 500 vedlikeholdsmillionene forsvant i det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet, for å hå håndtere økningen i flyktninger og asylsøkere. Resten røk i budsjettforhandlingene med samarbeidspartiene. Det er som følge av de endringene vi har sett, knyttet til flyktningstrømmen vi nå mottar, sier næringsminister Monica Mæland (H), som var til stede da flere ordførere samlet seg i Stavanger fredag for å diskutere oljekrise og arbeidsledighet.

 

Mer helsepersonell til flyktningene

 

Publisert 28. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Over hele landet registreres i slutten av november 2015 kommunenes behov for ekstra helsepersonell knyttet til flyktningsituasjonen. 550 personer har meldt seg og ønsker å bidra i håndteringen av helseutfordringer i kommunene. Helsedirektoratet har opprettet en beredskapsgruppe med tilgjengelig personell, som skal bidra med helsebistand for asylsøkere der det er behov. De har med seg sine fysiske og psykiske plager. De fysiske plagene er det som per dags dato er den største utfordringa for oss, sier kommunelege i Kviteseid, Anne Ruth Syrtveit Mikalsen. Kommunen som består av 2500 innbyggere har på kort tid i tillegg fått nesten 400 asylsøkere, men har ikke kapasitet til å møte behovet. Det største primære behovet er egentlig å få en sykepleier som kan være på mottakene og hjelpe den bemanninga som er der i å sortere hva slags som hjelp som er nødvendig for den enkelte asylsøker, sier Mikalsen.

 

Bekymringsmeldinger

 

Publisert 20. november 2015

Av Oddbjørn Jonstad

 

Oslo politidistrikt har registrert 109 bekymringsmeldinger til politiet frem til 1. november 2015. De er blitt meldt inn fra skoler, PST, barnevern, NAV, pårørende, trossamfunn og organisasjoner. Blant de 109 er det både hjemvendte fremmedkrigere fra Syria og tilfeller som viser seg ikke å være så alvorlige. Ove Kristofersen leder SaLTo-modellen i Oslo, et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Han understreker hvor viktig det er å gripe tidlig inn overfor unge som står i fare for å bli rekruttert til ekstreme miljøer.

 

Statsbudsjettet

 

Publisert 20. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringen foreslår i november 2015 å gi 100 millioner kroner til ankomstsenteret i Østfold. Bevilgningen skal brukes til å øke kapasiteten i mottaksapparatet og hos politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Budsjettforslaget kommer i tillegg til ekstrabevilgningene som ble gitt i oktober 2015. Prognosen for ankomst av asylsøkere ble da økt til 16 000. Nå har anslagene for ankomster økt ytterligere, til 33 000 asylsøkere i 2015. Den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge setter UDIs mottakssystem under et stort press og medfører betydelige økte utgifter, sier Anundsen. Det meste av pengene, nesten 1,4 milliarder skal brukes på akuttinnkvartering. Det nyopprettede ankomstsenteret i Østfold får 100 millioner kroner. Oppretting av et ankomstsenter i Sør-Varanger får 54 millioner kroner. I tillegg skal det bruker 37 millioner kroner på økt sikkerhet i mottakene og 3 millioner på økt kapasitet i Utlendingsdirektoratet. Til nå i år er det kommet nesten 28.000 asylsøkere, og takten ligger i dag på 2.500 nye per uke. Om dagens nivå holder seg, anslår Politiets utlendingsenhet og UDI at antallet for 2016 blir opp mot 120.000, går det fram av regjeringens tillegg til statsbudsjettet.

 

 

Oppretter pool for helsepersonell for asylsøkere

 

Publisert 18. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Helsedirektoratet har i november 2015 opprettet en egen enhet med tilgjengelig helsepersonell som kan bidra der det er størst behov knyttet til asylsøkerne som har kommet til Norge. I en situasjon med høye asylankomster over tid kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger, melder direktoratet. Ifølge direktoratet trengs det ekstra personell til små kommuner som har liten kapasitet i helsetjenesten, og på store akuttmottak der det blir etablert egne helsetjenester. Nå jobber direktoratet med å rekruttere helsepersonell til denne enheten. Det er særlig leger, sykepleiere og helsesøstre det er behov for, men også annet helsepersonell kan registrere seg. Det gjelder også pensjonerte leger og sykepleiere, samt leger som venter på turnusplass. Det kan være snakk om både kortvarige og langvarige oppdrag.

Kommentar: Nå skorter det visst ikke på resurser, og vilje. Utfordringene var jo så mange, og tiden strakk ikke til, når det gjaldt omsorgen for de gamle skattebetalerne som lå i korridorene, og på 4 mannsrommene?

 

 

Sykehus må doble røntgenkapasiteten for å sjekke asylsøkere

 

Publisert 17. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Finnmarkssykehuset i Kirkenes må doble røntgenkapasiteten på grunn av asylstrømmen. Prislapp: 7 millioner kroner. UDI tar regninga. Ja - det skal ikke stå på penger.

 

Vi trenger flere tannleger for asylsøkere

 

Publisert 16. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Etablering av nye asylmottak i kommunene, innebærer større press på tannhelsetjenesten. Fylkestannlegen i Hedmark søker nå etter å få flere tannleger. Fylkestannlege i Hedmark, Claes Næsheim søker derfor nå etter tannleger, som kan avhjelpe presset i distriktskommunene på grunn av asylsituasjonen. Næsheim håper at staten blir med og betaler ekstrautgiftene, da fylkeskommunen ifølge tannhelsetjenesteloven har et ansvar for å gi akutt hjelp til de som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket.

 

Ny handlingsplan mot radikalisering

 

Publisert 15.november 2015

Av Oddbjørn Jonstad

 

En ny handlingsplan skal hindre voldelig ekstremisme og radikalisering av elever på videregående skoler i Akershus. Handlingsplanen ble vedtatt av Fylkestinget i går, og innebærer blant annet at det skal ansettes miljøarbeider i full stilling ved skolene. Så for fylket skal det ikke stå på penger

 

Politiets utlendingsenhet søker 100 nye medarbeidere

 

Publisert 12. november 2015

Oddbjørn Jonstad

 

Politiets utlendingsenhet trenger i november 60 nye jurister og 40 nye politibetjenter i følge stillingsannonse i media. Arbeidsstedet er Tøyen, Råde og Kirkenes.

 

Asylsøkere i Hemsedal

 

Publisert 8. oktober 2015

Av Oddbjørn Jonstad

 

I skibygda Hemsedal er høyfjellshotellet i oktober 2015 blitt asylmottak. Nå er hver femte innbygger i kommunen en flyktning. Akuttplasser for asylsøkere koster UDI 2,6 millioner kroner i døgnet. Flyktningene skulle bli i Hemsedal i tre dager, nå har det gått tre uker.

 

De frivillige på Tøyen: 10,9 millioner på fem uker

 

Publisert 7. oktober 2015

Av Oddbjørn Jonstad

 

I fem uker i september/oktober 2015 har frivillige organisert arbeid for flyktninger på Tøyen. Hva ville det kostet å betale for 13.404 frivillige timers arbeid, 4500 varme jakker og 7000 middagsporsjoner?

Tall fra overslaget:

Frivillig arbeid: 4,8 millioner kroner

Klær og hygieneartikler: 5,3 millioner

Antall middagsporsjoner: 7000. Verdi per stk.: 100 kroner

Varme jakker: 4500. Verdi per stk. 500 kroner

Pakker med hygieneprodukter: 6300. Verdi per stk. 200 kroner.

Bleier og babymat: 500. Verdi per stk. 40 kroner.

Antall timer frivillighet på Tøyen: 4600

Antall timer på donasjons- og distribusjonssenteret: 7500

Antall timer til matlaging: 13404

 

 

Tolketjenester – en dyr fornøyelse!

 

Publisert 7. juli 2015

Av Oddbjørn Jonstad

 

Du finner dem overalt. I rettssalen, på skolen, på sykehuset, hos NAV eller hos politiet. Oppdragene står i kø for en bransje i kraftig vekst. I år vil omkring 5500 personer ta på seg arbeid som tolker i offentlig sektor. Aldri tidligere har det vært utfør flere offentlige tolketjenester her i landet. Her eneste dag hele året utføres det i snitt 939 offentlige tolketjenester.

Dessverre stilles det i dag ingen formelle krav til tolkens kvalifikasjoner. Hvem som helst kan kalle seg tolk, og det kan gå på både helsen og rettssikkerheten løs. Mange har allerede tatt oppdrag som tolker i justissektoren, men flertallet stryker på elementære tester.

Utgiftene til tolking er enorme. For eksempel brukte politiet nasjonalt i 2014 ca.52 millioner kroner på tolking. Domstolene brukte 141 millioner kroner. Totalt anslås det at det offentlig tolking i år vil koste omkring 490 millioner kroner. Det har vært en kraftig vekst i utgiftene. Det har vært en dobling på sju år og økningen var sterkest fra 2013 til 2014, sier en avdelingsdirektør hos Domstoladministrasjonen.

 

Fem dommer er opphevet på grunn av tolkefeil. Men mørketallene kan være store. – Det kan gå på både helsen og rettssikkerheten løs, sier tolkesjef i juni 2015. Hva koster dette?

 

Dette har vi råd til – men enerom på sykehjemmene blir for dyrt – eller?

 

 

16. april 2015 Kostbart landsmøte i Arbeiderpartiet

 

Klokken 13.45 den 16. april 2015 gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre på scenen i Folkets Hus for å holde sin første åpningstale til et landsmøte i Arbeiderpartiet. Støre er blitt kritisert for at han ikke har kommet med noe klart svar på hvor mange flyktninger Norge skal ta imot fra Syria. Nå tar han bladet fra munnen: ” Norge bør åpne for å ta i mot til sammen 10.000 syriske flyktninger – 5000 i år og 5000 neste år”. Støre anslår kostnaden for Syria-løftet til 800-900 millioner kroner i 2015 og i overkant av én milliard i 2016. Budskapet ble møtt med kraftig applaus fra landsmøtedelegatene, som reiste seg og jublet.

 

 

16. april 2015 Sju milliarder til utlandet

 

I 2014 gikk 1,9 prosent, tilsvarende 6,8 milliarder kroner, av Navs utbetalinger til personer bosatt i utlandet. I alt 87.907 personer bosatt i utlandet mottok utbetalinger i 2013. 60 prosent av disse utbetalingene gikk til norske statsborgere, noe som utgjør 4,1 milliarder kroner.

 

82 prosent av utbetalingene skjedde til land i Europa. Sverige er landet der mottakerne til sammen fikk utbetalt det største beløpet – over 2,4 milliarder kroner. Deretter kommer Spania med 835 millioner kroner. I begge disse landene er norske statsborgere i flertall blant mottakerne. Polen er nummer fire med 455 millioner kroner, men til gjengjeld var 94 prosent av mottakerne av ytelser i Polen utenlandske statsborgere.

Mesteparten av pengene ble utbetalt til utlandet innen alderspensjon med 3,4 milliarder kroner. Deretter følger uføretrygd med 1,4 milliarder kroner. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere.

 

Av dem som var bosatt i utlandet og mottok dagpenger, hadde 95 prosent utenlandsk statsborgerskap. 3,7 prosent av de samlede utbetalingene av dagpenger fra Nav gikk til personer bosatt i utlandet i 2013. Deretter følger kontantstøtte med en andel på 91 prosent utenlandske statsborgere. Utbetalingene til utlandet innen dagpenger og kontantstøtte utgjør henholdsvis 347 millioner og 49 millioner kroner.

 

 

14. april 2015 Mottak av flyktninger i Norge

 

18 milliarder kroner til mottak av flyktninger i Norge har hele Stortinget stilt seg bak og bevilget for 2015.

 

 

31. mars 2015 37 prosent av alle sosialklienter er innvandrere

 

Sosialutgiftene i Norge øker kraftig og stadig flere sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Ordningene som skal få dem ut i arbeid, er ikke gode nok, mener både KS og Nav.

Andelen innvandrere som mottar sosialhjelp har økt fra 31 prosent i 2010 til 37 prosent i 2013.

 

Kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp økte med 9 prosent i fjor. Til sammen utbetalte de 5,6 milliarder kroner i lån og stønader, en økning på hele 10 prosent, viser de foreløpige Kostra-tallene for 2014.

 

37 prosent av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Andelen har økt betydelig de senere årene. 134.700 personer mottok økonomisk sosialhjelp i 2014. Det er en økning på 5,6 prosent fra året før. 47.500 personer mottok økonomisk sosialhjelp i mer enn seks måneder, også det en økning på 5,6 prosent. Nær 64.000 hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde, en økning på 8 prosent. 36 prosent av sosialhjelpsmottakerne i 2013 var innvandrere født i utlandet. 1 prosent var født i Norge av to utenlandske foreldre. Til sammen har 37 prosent innvandrerbakgrunn, mot 31 prosent i 2010.