Rasistkontoret

 

Det er mange av dem som opererer i media i dag, som ser ut til å ha holdninger overfor etniske nordmenn som faller inn under definisjonen rasisme. Dette får det resultat at det fra deres ståsted er nordmenns holdninger og handlinger som betraktes som uakseptable - og diskriminerende overfor innvandrere og da spesielt islamister. Det fortoner seg som om det er den hvite rase som er problemet i verden i dag. Til høyre er nevnt noen av dem som kommer innunder definisjonen på rasisme.

RASISTER I NORGE

 

En kort oversikt finner du her:

MED PIGGENE UT MOT ETNISK NORSKE

KONTAKT

E-post: post@rasister.no

---------------------------------------

Ansvarlig for denne siden er Nabokjerringa (www.nabokjerringa.no)

Hun kan treffes på post@nabokjerringa.no

Share

Facebook

Google+

Twitter

mail@demolink.org