MEDIEKONTORET

Flesteparten av media som driver i Norge har en sterk venstreekstrem holdning til innvandring og islamisering. Den dagelige formidlingen av virkeligheten bærer preg av dette. Nedenfor er angitt noen mediebedrifter som passer inn i definisjonen ovenfor. Sørg for at de ikke får gjort mer skade på samfunnet.

************************************************************************************************************************************

 

ADRESSEAVISEN

”I Nansens ånd er det oppstått en kampanje som har som mål å gi papirløse barnefamilier oppholdstillatelse hvis de oppholder seg i Norge i mer enn tre år. Vi har sympati for aksjonen. Barna er uforskyldt havnet i en uholdbar situasjon. Justisdepartementet skal før jul legge frem en stortingsmelding om barn på flukt. Vi håper innholdet i meldingen ikke vil gjøre skam på arven etter Fridtjof Nansen”. Adresseavisen har i lengre tid føyd seg inn i mønsteret som et talerør for innvandring, islamisering og sensur.

 

Adresseavisen er en del av konsernet Polaris Media, som er notert på Oslo Børs. Sjefredaktør er Arne Blix, nyhetsredaktør er Erlend Hansen Juvik.

 

AFTENPOSTEN

Aftenposten var den eneste norske avis som ønsket tyskerne velkommen i 1940 – og har fortsatte dette i våre dager med velkomstønsker til innvandrere og såkalte flyktninger. Avisen trykker i dag alt som støtter oppunder innvandring og islamisering – og sensurerer alt og alle som har meninger og oppfatninger som ikke stemmer overens med avisens holdninger. Men avisen har ingen motforestillinger mot å gi uttrykk for holdningene til de venstreekstreme politiske aktivistene i avisen – som uberettiget går rundt og kaller seg journalister.

 

Sjefredaktør og administrerende direktør er Espen Egil Hansen, politisk redaktør er Trine Eilertsen, nyhetsredaktør er Håkon Borud og redaktør er Harald Stanghelle.

 

DAG OG TID

På hjemmesiden er det en flik som heter ”Fakte om avisa”. Denne siden er tom, men avisen er kjent for sin positive holdning til innvandring og islamisering. Styret har ikke ønsket eller orket å gjøre noe med dette. Det må de stå til ansvar for.

 

Styrets leder er Ola Mestad. Ansvarlig redaktør er Svein Gjerdåker.

 

DAGENS NÆRINGSLIV

Leder i DN: Et godt valg. Årets valgkamp ble preget av bomben i regjeringskvartalet og terroren på Utøya 22. juli. Statsminister Jens Stoltenberg klarte å samle folk i sorg på en måte som understreket samhold, omsorg og nærhet. Han appellerte til det beste i mennesket og fikk full respons. Når folk tar frem det beste i seg, skal det mye til for at de stemmer Frp. Det er spesielt hyggelig at de borgerlige kunne gå så kraftig frem samtidig som færre stemte på Fremskrittspartiet.

Partiet har mye fornuftig og bra i sitt partiprogram, men markedsfører seg i stor grad ved å nøre opp under fremmedfiendtlighet og en populistisk misnøyekultur. Skremselspropaganda om snikislamisering og det multikulturelle samfunnet er en del av Frps retorikk som faller ekte liberalere tungt for brystet.

Det forstår åpenbart velgerne. I usikre økonomiske tider som nå, velger de ikke å gi misnøyen fritt spillerom, men stemmer heller på ansvarlige Høyre. Det er betryggende at velgerne går for ansvarlighet når de føler seg usikre. Og det er alltid gledelig når de forlater et parti som bidrar til fremmedfrykt og stigmatisering av minoriteter.

Det meste av det redaksjonelle stoffet og artiklene i Dagens Næringsliv går ensidig og konsekvent inn for større innvandring og mer islamering av Norge. Det meste av det skadelige stoffet skriver de selv uten kontakt med virkeligheten og folkemeningen. Det er Dagens Næringslivs styre som i siste instans er ansvarlig for denne ensidige venstrekstreme aktivisme.

 

Styrets leder er Gunnar Kjell Bjørkavåg. Sjefredaktør og adm.dir. er Amund Djuve

 

 

DAGSAVISEN

Avisen trykker i dag alt som støtter oppunder innvandring og islamisering – og sensurerer alt og alle som har meninger og oppfatninger som ikke stemmer overens med avisens holdninger. Avisen har mange debattanter – felles for dem alle er at de ensidig går inn for innvandring og islamisering. Alle ansatte er venstreekstreme politiske aktivister - som uberettiget går rundt og kaller seg journalister.

Styret er ansvarlig for denne ensidige, samfunnsskadelige påvirkningen – subsidiert av regjeringen med pressestøtte. Her kommer styremedlemmene:

Styrets leder er Helge Atle Simonnes. Ansvarlig redaktør er Erik Hoff Lysholm

 

HAMAR ARBEIDERBLAD

Roy Heine Olsen i Hedmark Røde Kors mener i november 2015 at fylket bør se på mulighetene flyktningene gir Hedmark. Blant annet med tanke på å nå målet om 220 000 innbyggere innen 2020. Hamar Arbeiderblad vier mye oppmerksomhet til Hedmark Røde Kors´ migrasjonskonferanse. Det er ikke måte på hvordan Hedmark trenger flyktninger. Folketallet skal opp og det er mange ressurssterke folk blant flyktningene. Hamar Arbeiderblad setter ikke noe kritisk søkelys på uttalelsene fra Røde Kors. Det ser ut til at man for en gangs skyld ser at Hedmark også kan bli skikkelig multikulturelt på kort tid. Lykke til Hedmark.

 

MORGENBLADET

Alle artiklene i Morgenbladet går ensidig og konsekvent inn for større innvandring og mer islamering av Norge. Det meste av det skadelige stoffet skriver de selv – i en paranoid boble uten kontakt med virkeligheten og folkemeningen.

 

Styrets leder er Bjørn Smith-Simonsen. Ansvarlig redaktør og adm. direktør er Anna B. Jenssen.

 

NRK - NORSK RIKSKRINGKASTING

NRK er Norges største mediebedrift. NRK er et statlig eid aksjeselskap og lisensfinansiert allmennkringkaster. NRK har en omsetning på vel fem milliarder kroner og har ca 3 500 ansatte. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRK sitt styre.

 

NRK fremstiller i hovedsak innvandring og islamisering som positivt – og motstanderne av dette som rasister og ekstremister. Programledere for programmer som tar opp nasjonale viktige ting, har nesten uten unntak ikke-norsk utseende og billedbruken fokuserer på det samme. Intervjuobjekter uttaler seg i hovedsak positivt til å ta i mot flere såkalte flyktninger. De skadene dette medfører det etniske norske samfunn blir neglisjert og bare i sjeldne tilfeller nevnt. Det er betegnende at selskapet har laget ”Flerkulturell ordbok” – både på bokmål og nynorsk.

 

Styrets leder er Birger Magnus, Bærum. Ansvarlig redaktør er Thor Gjermund Eriksen.

 

NTB – NORSK TELEGRAMBYRÅ

NTB unnlater bortimot konsekvent å angi om personer som begår kriminelle handlinger i Norge, er innvandrere eller har innvandrerbakgrunn. Dette til tross for at de er blitt gjort oppmerksom på forholdet flere ganger. Det ser ut som om de fleste ansatte ikke er objektive nyhetsformidlere, men venstreekstreme politiske aktivister som går inn for innvandring og islamisering. Et eksempel hentet fra Internett: «Nyhetsbyrået Reuters rapporterer i 2014 at Israel har lagt frem bevis for at Hamas brukte skoler og gravlunder til å avfyre raketter mot Israel under krigen i Gaza, og langt lavere tall på sivile drepte enn det mange har fått høre tidligere. Men NTB forteller deg ikke dette. Det merkelige er at nyhetsbyrået som tidligere i sommer velvillig har formidlet både Gilberts tall, Hamas-myndighetenes tall og FNs tall, ganske enkelt dropper å referere Israels tall. Når Israel uttaler seg om dødstallene, skal ikke norske lesere få vite det».

 

Det er styret i NTB som er ansvarlig for at nyhetsformidlingen gjennomføres på en korrekt juridisk og moralsk måte – i tråd med hva folk mener er interessant. Det har ikke skjedd her. NTB er ikke er sitt ansvar bevist. Her er noen i styret:

Jon Espen Lohne, NRK, styrets leder;Stig Finslo, Edda Media, styrets nestleder; John Kvardsheim, A-pressen; Knut Falchenberg, Schibsted; Tom Hetland, Stavanger Aftenblad; Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten; Lars Kise, Varden; Cornelius Poppe, ansattes representant; Anna Nesje, ansattes representant; Ola Welle Albech, ansattes representant. Aksjonærvalgte vararepresentanter:Tonje Sagstuen, Oppland Arbeiderblad og Per Arne Kalbakk, NRK

 

NY TID

Ny Tid publiserer i hovedsak stoff som forherliger masseinnvandring og islamisering av landet. Alle motforestillinger blir sensurert.

Fra hjemmesiden: Ny Tid ønsker å være en nødvendig motvekt til nasjonalsentrerte framstillinger, samt en veiviser i en global virkelighet. Hver desember siden 2007 har Ny Tid kåret «Årets Nordmann». Prisens navn spiller på den omfattende mediedebatten som oppsto da Språkrådet i 2006 påsto at kun «etniske nordmenn» kan regnes som norske. Årets Nordmann-prisen går til den enkeltperson som i året som har gått best har stått opp for Ny Tids globale verdier og utvidet forståelsen av hva det vil si å være en god nordmann.

 

Ansvarlig redaktør er Truls Lie.

 

SANDNESPOSTEN

Det er viktig å huske på at det i Sandnes er mange mennesker med utenlandsk bakgrunn. Samtidig er det heller få plasser i byen der etniske nordmenn i dag har muligheten til å treffe mennesker med en annen kulturbakgrunn. Kanskje er det nå på tide at vi lærer vår nye landsmenn bedre å kjenne. Det å ta kontakt kan være med på å bryte ned mange fordommer og skape større forståelse. Alle er vi nordmenn, uavhengig av bakgrunn, hudfarge og religion. (Leder i Sandnesposten)

 

Styrets leder er Ivar Rusdal. Ansvarlig redaktør er Frode M. Gjerald

 

TV NORGE

En profilert blogger i 20-årene har fått mye støtte etter å ha postet et innlegg der han kommenterer norsk innvandringspolitikk og gir sin støtte til flere av Breiviks argumenter.

Her er et utdrag av innlegget: Først vil jeg gjøre det helt klart for alle sosialister som ønsker å misforstå meg her at det er helt uakseptabelt å utøve en slik handling som Anders Behring Breivik har gjort. Å ramme uskyldige bør straffes på samme måte tilbake!

Etter å ha lest en del av budskapene til Breivik må jeg si meg enig i mye av det han sier. Jeg har sagt det samme selv at Norge er på vei i helt feil retning når vi tar inn så mange innvandrere og lar de få så mange goder og fordeler i Norge.

Innlegget har fått nær 200 kommentarer der de fleste gir sin støtte til bloggeren. Over 1000 stykker har ”likt” innlegget på Facebook. Dette har fått flere annonsører til å reagere. TV Norge trakk sin annonse samme dag.

 

VÅRT LAND

I et innlegg i oktober 2011 skriver Kjell Skartveit m.a. følgende: ”Vårt Land må gjerne få hevde at det ikke er grunnlag for å hevde at islam er en fiende av vår vestlige sivilisasjon, men å nekte meningsmotstandere å påstå at så er tilfelle, å nekte debattanter å peke på at andre skaper et fiendebilde av verdikonservative, å slette innlegg som kritiserer motdebattanter, er etter min mening ikke i ånden til Fritt Ord. Det er ikke opp til debattleder Johannes Morken å avgjøre hva som er vår tids korrekte fiendebilder, for i det øyeblikket han gjør det, opptrer han ikke lenger som moderator, men som en representant for et politisk ståsted, og da bør vi spørre oss selv hvor vi har kommet, om det er Johannes Morken og Vårt Land som er representant for de herskende tanker?”

Fra nettsiden til Vårt Land: ” Forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg”.

Er det derfor Vårt Land fremmer venstreekstreme synspunkter, samt går så sterkt inn for innvandring og islamisering?

 

Styrets leder er Håkon Jahr. Adm. direktør og ansvarlig redaktør er Helge Atle Simonnes.

 

 

SIDEN ER UNDER REVISJON